שקיפות וניהול תקין

מסמכים כלליים:

סעיף 46 עד 31.12.24

אישורים

אישור ניהול תקין בתוקף עד 31.12.2022

אישור ניהול ספרים בתוקף עד 31.3.2023

תעודת רישום ושנוי ושינוי שם עמותה

מאזנים מבוקרים

מאזן מבוקר לשנת 2017

מאזן מבוקר לשנת 2018

מאזן מבוקר לשנת 2019

מאזן מבוקר לשנת 2020

דוחות מילוליים

דוח מילולי לשנת 2017

דוח מילולי לשנת 2018

דוח מילולי לשנת 2019

דוח מילולי לשנת 2020

לעמוד עמותת יד רחל באתר גיידסטאר

?How to donate

By cheque:

payable to Yad Rachel. The cheque may be mailed to:
Yad Rachel
30 Rashbag St. P.O.B. 8039
Jerusalem 91080
Israel

 

By bank transfer

U-bank, bank no. 26, SWIFT code: FIRBILITXXX
Account no. 380377; account name: Yad Rachel;
Branch no. 282; Keren Hayesod St. 32, Jerusalem, Israel
IBAN: IL IL370262880000000380377

 

For a tax deductible donation in the U.S.:

A cheque may be sent to the PEF Israel Endowment Funds, 317 Madison Avenue; Suite 607; New York, NY 10017.
On the memo line of your cheque, please suggest that your gift be directed to YAD RACHEL EDUCATIONAL CENTER

 

By credit card:

 you can donate in NIS only: Click here

 

If your donation does not go through, feel free to call: +972525950550 or email info@yadr.org.il and we will assist you.

In the name of the children & families and my name we thank you

Best

Sara Weil

English website coming soon