שקיפות וניהול תקין

מסמכים כלליים:

סעיף 46 עד 31.12.24

אישורים

אישור ניהול ספרים בתוקף עד 31.3.2024

אישור ניהול תקין 2023 

תעודת רישום ושנוי ושינוי שם עמותה

מאזנים מבוקרים

מאזן מבוקר לשנת 2017

מאזן מבוקר לשנת 2018

מאזן מבוקר לשנת 2019

מאזן מבוקר לשנת 2020

מאזן מבוקר לשנת 2021

מאזן מבוקר לשנת 2022

דוחות מילוליים

דוח מילולי לשנת 2017

דוח מילולי לשנת 2018

דוח מילולי לשנת 2019

דוח מילולי לשנת 2020

דוח מילולי לשנת 2021

דוח מילולי לשנת 2022

?How to donate

By cheque:

payable to Yad Rachel. The cheque may be mailed to:
Yad Rachel
30 Rashbag St. P.O.B. 8039
Jerusalem 91080
Israel

By bank transfer

U-bank, bank no. 26, SWIFT code: FIRBILITXXX
Account no. 380377; account name: Yad Rachel;
Branch no. 282; Keren Hayesod St. 32, Jerusalem, Israel
IBAN: IL370262880000000380377

For a tax deductible donation in the U.S.:

A cheque may be sent to the PEF Israel Endowment Funds, 317 Madison Avenue; Suite 607; New York, NY 10017.
On the memo line of your cheque, please suggest that your gift be directed to YAD RACHEL EDUCATIONAL CENTER

By credit card:

 you can donate in NIS only: Click here

If your donation does not go through, feel free to call: +972525950550 or email info@yadr.org.il and we will assist you.

In the name of the children & families and my name we thank you

Best

Sara Weil

English website coming soon