שקיפות וניהול תקין

מסמכים כלליים:

סעיף 46 עד 31.12.24

אישורים

אישור ניהול תקין בתוקף עד 31.12.2022

אישור ניהול ספרים בתוקף עד 31.3.2023

תעודת רישום ושנוי ושינוי שם עמותה

מאזנים מבוקרים

מאזן מבוקר לשנת 2017

מאזן מבוקר לשנת 2018

מאזן מבוקר לשנת 2019

מאזן מבוקר לשנת 2020

דוחות מילוליים

דוח מילולי לשנת 2017

דוח מילולי לשנת 2018

דוח מילולי לשנת 2019

דוח מילולי לשנת 2020

לעמוד עמותת יד רחל באתר גיידסטאר

האתר באנגלית בבנייה

English website coming soon