דרושים ליד רחל

אחריות כוללת על בנייה והעברה של סדר היום במועדונית מתוך ראייה טיפולית ויישום התכניות הפרטניות והקבוצתיות. הובלת צוות ההדרכה ביום יום.

יצירת קשר רגשי משמעותי עם הילדים באופן פרטני וקבוצתי תוך העברת פעילויות במרחב  הטיפולי

אחריות על הטיפול הפרטני, הדיאדי והקבוצתי של הילדים וההורים תוך קשר עם גורמי הטיפול בקהילה

 עוס, אחראי על ניהול והובלה של המועדונית והצוות באוריינטציה טיפולית. בנייה והובלה של תכניות טיפול, הדרכה שוטפת של הצוות  ,קשר עם גורמי טיפול בקהילה

אחריות על הטיפול הפרטני, הדיאדי והקבוצתי של הילדים וההורים תוך קשר עם גורמי הטיפול בקהילה

השאירו פרטים

האתר באנגלית בבנייה

English website coming soon