תפיסה טיפולית

בשנים האחרונות חלה בחברה הישראלית האצה של תהליכים חברתיים וכלכליים, אשר הובילו להעמקת הפערים ולשחיקת היכולת של משפחות להתמודד עם מצבי סיכון. 

משפחות רבות מגיעות אלינו היום כשהן מתמודדות בו זמנית עם גורמי סיכון מרובים המועברים מדור לדור, ועם עורף משפחתי וקהילתי הולך ונחלש. 

מציאות משפחתית כאוטית זו מחייבת מענה כוללני אשר יוביל לשינוי מהיר ככל האפשר של מצבי הסיכון. 

לשם כך פיתחנו בשנים האחרונות תפיסה טיפולית המתבוננת על כל חלקי החיים ופוגשת את המשפחות בדינמיקות המשפחתית, הבין אישית והאישית הגלויות והסמויות. 

תפיסה זו מתבססת על שלוש הנחות עבודה:

הראשונה, רואה בכל היבט של המסגרת מרחב טיפולי פוטנציאלי והזדמנות ליצירת שינוי דרך כל מפגש המתרחש במסגרתו.

השנייה, הינה עמדה דיאלקטית המחזיקה בו זמנית: שאיפה לשינוי – חשיבה תהליכית, שאיפה לשינוי מעמיק – טיפול תחום בזמן, תובנות הנעוצות בעולם הפנימי – שינוי בתפקוד היום יומי.

השלישית, הבנה כי השגת שינוי כרוכה בנגיעה אקטיבית וישירה בכאב, המתרחשת בתוך קשר בין אישי המדמה קשר אימהי ראשוני.  

על בסיס הנחות אלה, הברית הטיפולית נמצאת בליבת העשייה ונבנית מתוך בירור וניסוח משותפים (כולל הרצון לשינוי העומד בבסיס הטיפול, מטרות הטיפול, ודרכי העבודה שיביאו לשינוי המצופה). 

הביטוי הלכה למעשה של תפיסה זו, לצד הערכים של התמסרות, התעניינות עמוקה וקשר חם ואוהב הם לחם חוקינו ומופיעים במפגשים השונים: מפגש בין מדריכה וילדה, מטפלת ומטופליה, אם בית ומשפחה. 

?How to donate

By cheque:

payable to Yad Rachel. The cheque may be mailed to:
Yad Rachel
30 Rashbag St. P.O.B. 8039
Jerusalem 91080
Israel

By bank transfer

U-bank, bank no. 26, SWIFT code: FIRBILITXXX
Account no. 380377; account name: Yad Rachel;
Branch no. 282; Keren Hayesod St. 32, Jerusalem, Israel
IBAN: IL370262880000000380377

For a tax deductible donation in the U.S.:

A cheque may be sent to the PEF Israel Endowment Funds, 317 Madison Avenue; Suite 607; New York, NY 10017.
On the memo line of your cheque, please suggest that your gift be directed to YAD RACHEL EDUCATIONAL CENTER

By credit card:

 you can donate in NIS only: Click here

If your donation does not go through, feel free to call: +972525950550 or email info@yadr.org.il and we will assist you.

In the name of the children & families and my name we thank you

Best

Sara Weil

English website coming soon