מרכזי ילדים הורים

מרכזי הורים ילדים מהווים מודל טיפולי שמתמקד בשיפור מערכות יחסים במשפחה והתיפקוד ההורי.

הצוות הטיפולי במרכז הינו צוות רב מקצועי הפועל במבנה דמוי בית. המרכזים פועלים על בסיס התפיסה כי יש לטפל במשפחות באופן הוליסטי המתייחס לכל היבטי החיים המשמעותיים.

התפיסה הטיפולית במרכזים הינה תפיסה פסיכו-דינמית, אנו נשאף לראות את המשפחה בכללותה עם העבר ההווה והעתיד המשפחתי, בהסתכלות על תהליכים מודעים ולא מודעים, על המניעים של הפרט ושל המשפחה כמכלול, ועל מודל ההתקשרות של המשפחה. 

במסגרת התהליך הטיפולי של כל משפחה אנו שואפים למצוא את המוקד הטיפולי הנמצא בלב הדינמיקה המשפחתית.

מתוך הבנה כי מוקד זה מחזיק בתוכו את ה'נרטיב' המשפחתי, המאגד אתגרים וכאבים עימם מתמודדת המשפחה.

הטיפול במרכזים תחום בזמן ולכן עלינו להוביל לשינוי בזמן הנתון העומד לרשותנו מתוך התפיסה שתוארה לעיל.

בהתבסס על המוקד הטיפולי נבנית תכנית הטיפול של המשפחה. כאשר אנו נסמן את השינוי הרצוי להבנתנו ולהבנת המשפחה יחד, תוך הזמן שנקצב מראש לטיפול.

במרכזים מוצעים אופני הטיפול הבאים: טיפול משפחתי, אישי, קבוצתי, זוגי, דיאדי (הורה-ילד); טיפול באמנויות, גינון, בעלי חיים, מוסיקה ופסיכודרמה.

התכנית פועלת תוך שיתוף מרבי של כל הגורמים האחראים לרווחת הילד, על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר בפעילות מתואמת.

האתר באנגלית בבנייה

English website coming soon