מרכזי הורים ילדים

מרכזי הורים ילדים מהווים מודל טיפולי שמתמקד בשיפור מערכות יחסים במשפחה והתיפקוד ההורי.

הצוות הטיפולי במרכז הינו צוות רב מקצועי הפועל במבנה דמוי בית. המרכזים פועלים על בסיס התפיסה כי יש לטפל במשפחות באופן הוליסטי המתייחס לכל היבטי החיים המשמעותיים.

התפיסה הטיפולית במרכזים הינה תפיסה פסיכו-דינמית, אנו נשאף לראות את המשפחה בכללותה עם העבר ההווה והעתיד המשפחתי, בהסתכלות על תהליכים מודעים ולא מודעים, על המניעים של הפרט ושל המשפחה כמכלול, ועל מודל ההתקשרות של המשפחה. 

במסגרת התהליך הטיפולי של כל משפחה אנו שואפים למצוא את המוקד הטיפולי הנמצא בלב הדינמיקה המשפחתית.

מתוך הבנה כי מוקד זה מחזיק בתוכו את ה'נרטיב' המשפחתי, המאגד אתגרים וכאבים עימם מתמודדת המשפחה.

הטיפול במרכזים תחום בזמן ולכן עלינו להוביל לשינוי בזמן הנתון העומד לרשותנו מתוך התפיסה שתוארה לעיל.

בהתבסס על המוקד הטיפולי נבנית תכנית הטיפול של המשפחה. כאשר אנו נסמן את השינוי הרצוי להבנתנו ולהבנת המשפחה יחד, תוך הזמן שנקצב מראש לטיפול.

במרכזים מוצעים אופני הטיפול הבאים: טיפול משפחתי, אישי, קבוצתי, זוגי, דיאדי (הורה-ילד); טיפול באמנויות, גינון, בעלי חיים, מוסיקה ופסיכודרמה.

התכנית פועלת תוך שיתוף מרבי של כל הגורמים האחראים לרווחת הילד, על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר בפעילות מתואמת.

?How to donate

By cheque:

payable to Yad Rachel. The cheque may be mailed to:
Yad Rachel
30 Rashbag St. P.O.B. 8039
Jerusalem 91080
Israel

By bank transfer

U-bank, bank no. 26, SWIFT code: FIRBILITXXX
Account no. 380377; account name: Yad Rachel;
Branch no. 282; Keren Hayesod St. 32, Jerusalem, Israel
IBAN: IL370262880000000380377

For a tax deductible donation in the U.S.:

A cheque may be sent to the PEF Israel Endowment Funds, 317 Madison Avenue; Suite 607; New York, NY 10017.
On the memo line of your cheque, please suggest that your gift be directed to YAD RACHEL EDUCATIONAL CENTER

By credit card:

 you can donate in NIS only: Click here

If your donation does not go through, feel free to call: +972525950550 or email info@yadr.org.il and we will assist you.

In the name of the children & families and my name we thank you

Best

Sara Weil

English website coming soon