מועדוניות

איזור המרכז

קורות חיים יש לשלוח לכתובת: inbalme@yadr.org.il

נא לציין תאור התפקיד המבוקש

אחוזי משרה
תאור התפקיד
ישוב
75
מדריכה למועדונית
חולון
75
מדריכ/ה במועדונית
ראשון לציון
90
רכזת מועדונית
ראשון לציון
40
עו"ס מועדונית
חולון

מועדוניות

איזור ירושלים

אחוזי משרה
תאור התפקיד
יישוב
75
מדריכ/ה במועדונית
ירושלים
80
מדריכ/ה במועדונית
ירושלים
80
רכזת מועדונית בעיות התנהגות
ירושלים
70
רכזת מועדונית גילאי יסודי
ירושלים

 קורות חיים יש לשלוח לכתובת: tovit@yadr.org.il

נא לציין תאור התפקיד המבוקש