חזון:

עמותת יד רחל מובילה בפיתוח והפעלת תוכניות טיפוליות חינוכיות למשפחות ולילדים במצבי סיכון, המאפשרות להם להתמודד ביתר הצלחה עם אתגרי החיים.

משימה מרכזית

הפעלת מסגרות טפוליות קבועות ויציבות עבור משפחות הורים וילדים בסיכון המתמודדים עם קשיים שונים במערכת המשפחתית על מנת לאפשר שגרת חיים מיטיבה ויציבה.

זאת באמצעות:

 • עבודה מערכתית עם הגורמים המטפלים בקהילה

 • עבודה מתוך תפיסה טיפולית דינמית ממוקדת שינוי ומבוססת נתונים

 • בניית תכנית טיפולית המותאמת לצרכי המשפחה כולה

 • ראיית המסגרת והיחסים הנוצרים בתוכה בין הצוות למטופלים ככלי טיפולי מרכזי (סוציו-תרפיה)

 • מחקר פיתוח והדרכה בתחום משפחות הורים וילדים בסיכון

 • לכל עובד בארגון יש דמות ו/או פורום שמדריך ומחזיק את עבודתו המקצועית

 • דאגה לרווחת העובד ודגש על תחושת שייכות ארגונית

מטרות הארגון:

 • להקטין את מצבי הסיכון של הילדים ובני המשפחות

 • חיזוק הכוחות המשפחתיים על מנת להקטין את הצורך בהוצאה חוץ ביתית

 • יצירת והפעלת מענים הולמים לצרכי הילדים ומשפחותיהם

 • מחקר פיתוח והדרכה של תכניות עדכניות לטיפול בילדים ונוער בסיכון ומשפחותיהם

הקוד האתי של יד רחל:

 • ראייה וגישה טיפולית הוליסטית

 • מקצועיות ומצוינות

 • קשר ערכי מדריך/מטפל- ילד

 • כבוד לזולת בכל גיל, מין ודת

 • שמירה על כבוד וחיסיון המשפחות והילדים המטופלים

 • עבודת צוות איכותית

 • מובילות וחדשנות בתוכניות הטיפוליות- חינוכיות

 • הצנע לכת

 • למידה ושיפור מתמיד תוך מעקב, מדידה והערכה

 • התנהלות שקופה ואחראית ע"פ קובץ נהלים מסודר