מחקר פיתוח והדרכה - מפ"ה

יד רחל שמה לה למטרה להיות מובילה בפיתוח והפעלת תכניות טיפוליות חינוכיות למשפחות ולילדים במצבי סיכון.
כחלק מחזון זה אנו מקיימים מערך של מחקר, פיתוח והדרכה המשכלל, מעמיק ומלמד את התפיסה הטיפולית שגיבשנו במהלך 30 שנות פעילות.


מחקר


אנו ביד רחל פועלים מתוך הווייה מתמדת של חקירה והתבוננות עצמית. הוויה זו באה לכדי ביטוי ברמות השונות של העבודה הטיפולית: החל מהתבוננות על תופעות ומגמות המשותפות לעשיה הטיפולית בארגון כולו וכלה באיש הצוות המתבונן על עבודתו וחוקר אותה כחלק בלתי נפרד מהעשייה היום יומית שלו במסגרת תפקידו.
לאורך השנים פיתחנו תפיסה טיפולית הכוללת בתוכה מערך של מדד והערכה שתפקידו לאפשר לנו לפתח טיפול מבוסס נתונים. מערך זה עבר השנה האחרונה גיבוש והבניה כחלק מהעברת התיעוד של העשייה הטיפולית למערך ממוחשב מבוסס רשת בתוך פלטפורמת CRM שהקמנו. מערך הנתונים שאנו אוספים במסגרת זו יאפשר לנו בשנים הקרובות מחקר רציף של העשייה הטיפולית שלנו.

 

פיתוח


יד רחל מקדמת בכל עת פיתוח של תפיסה טיפולית עדכנית, תכניות טיפוליות חדשות ומסגרות טיפוליות מגוונות המאפשרות מענים משופרים למטופלים שלנו.
 

פיתוח תפיסה טיפולית עדכנית
אנו מפתחים מודל טיפולי ייחודי תחת ראשי התיבות מטמו"ן: מערך טיפולי ממוקד ומבוסס נתונים. מודל זה בא ליצור תפיסה טיפולית אינטגרטיבית וקוהרנטית היונקת מהתפיסה הפסיכודינמית וחותרת להשגת שינוי תחת הזמן המוכתב לנו לטיפולים השונים. המודל מבוסס על הגישות הבאות:
•    טיפול דינמי ממוקד שינוי
•    סוציו-תרפיה
•    DBT
•    טיפול חוויתי מבוסס התקשרות

 

פיתוח תכניות טיפול חדשות
מתוך מודל המטמו"ן אנו מפתחים תכניות טיפוליות חדשות המותאמות בצורה מיטבית למטופלינו. תכניות אלה מפותחות ומופעלות באופן יום יומי במסגרות השונות של הארגון ומביאות לכדי ביטוי יצירתיות וחדשנות לצד חשיבה טיפולית מובנת ומעמיקה. במסגרת פיתוח זה פיתחנו הבנה מעמיקה יותר להתמודדות במועדוניות לבעיות התנהגות קשות ובצענו התאמה של תכניות הטיפול למשפחות במרכזי ילדים הורים ובנתיבים להורות ועוד.  

 

פיתוח מסגרות טיפוליות מגוונות
אנו משקיעים משאבים רבים בפיתוח מגוון מסגרות ייחודיות המעניקות את הטיפול המיטבי עבור מטופלים שונים. בין היתר אנו עסוקים בשנים האחרונות בפיתוח של:
•    מרכז חכ"ם: חיזוק כוחות המשפחה
•    מועדוניות בית ספריות
•    מועדונית 'טבע תרפיה'
פיתוח מערכת נתוני טיפול דיגיטלית ומבוססת CRM
בשנתיים האחרונות פתחנו מערכת מבוססת CRM המאגדת בתוכה את תיקי המטופלים במחזיקים את המידע היום יומי אודות המטופל ואת נושא המדד וההערכה. המערכת מלווה את המטפל בעשייה היום יומית, ואת המטפל, המנהל או ראש הצוות, ומנהל התכנית בהתבוננות רוחב על העשייה הטיפולית.

 

הדרכה
 

כחלק מהציפיה שלנו כי כל איש צוות יתבונן על עבודתו ויחקור אותה כחלק בלתי נפרד מהעשייה היום יומית שלו במסגרת תפקידו, הצוותים הטיפוליים שלנו ביד רחל מלווים לכל אורך עבודתם במערך הדרכה והוראה הבא להעניק להם תשתית תאורטית מוצקה לצד תהליכי הדרכה והתבוננות עצמית מעמיקים. מערך זה כולל בין היתר האת הממדים הבאים:
•    הדרכה שבועית פרטנית
•    ישיבות צוות שבועיות לכל מסגרת
•    הדרכה קבוצתית סביב נושאים כגון: פיתוח מנהלים וראשי צוותים, עבודת הרכזת/ העו"ס במועדונית וכו'
•    ימי היערכות והכשרה לצוותים בתחילת שנה.
•    השתלמות ארגונית שנתית עם מיטב המרצים בארץ.
•    מגוון פעילויות הממוקדות בגיבוש הצוות במסגרת ובשייכות ארגונית.
•    ישיבות תאום בצוותים קטנים.

 


עם הפנים החוצה
 

כחלק מפיתוח תפיסה טיפולית חדשנית ומעודכנת והתמודדות עם המציאות המתהווה אנו לוקחים את האתגר להפיץ ולהטמיע את התפיסה שלנו במסגרות טיפול הפועלות בקהילה.
 

אנו שואפים להגיע לתחום ההדרכה בשיתוף עם מסגרות אלו.