govmap.Png

גוש עציון

בת ים

שפיר

חוף אשקלון

יואב

לכיש

 

ירושלים

מרכז  ילדים הורים צפון (גיל חביון)    

מרכז ילדים הורים מערב (גיל חביון, נתיבים לגיל הרך)

מרכז חכ"ם (חיזוק כוחות משפחתיים)

מועדוניות טיפוליות

מועדונית "טבע תרפיה"

מועדוניות בית ספריות

מועדונית לגיל הרך

תל אביב

מועדוניות טפוליות למבקשי מקלט

בית חם לנערה

בת ים

מרכז ילדים הורים (נתיבים להורות גיל חביון, מתבגרים)

חולון

מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות

מועדונית לגל הרך

בית שמש

מרכז ילדים הורים (גיל חביון ונתיבים לגיל הרך)

 

ביתר עילית 

מרכז ילדים הורים (גיל חביון, נתיבים לגיל הרך ולמתבגרים)

לוד

מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות

ראשון לציון

מועדוניות לילדים עם בעיות התנהגות קשות

מועדונית טיפולית לחברה הערבית

גוש עציון

בת עין

מרכז ילדים הורים (נתיבים להורות גיל חביון ומתבגרים)

תקוע

מרכז ילדים הורים (נתיבים להורות גיל חביון ומתבגרים)

חוף אשקלון

מרכז ילדים הורים  (מרכז נייח בשפיר גיל חביון)

 

יואב

מרכז ילדים הורים  (מרכז נייח בשפיר גיל חביון)

 

לכיש

מרכז ילדים הורים  (מרכז נייח בשפיר גיל חביון)

 

שפיר

מרכז ילדים הורים  (מרכז נייח בשפיר גיל חביון)